2.10.2022

הטבות מס
אזרח ותיק
מימוש זכות חוק התורים
ביטוח לאומי
המשרד לשיוויון חברתי וגימלאים

 

ביטול הזמנת טיסות
צוות תקשורת (13.8.2019)

אזרח ותיק רשאי לבטל טיסה "בלי לתת הסבר" ולשלם קנס של 100 ש"ח בלבד.
אפשר לעשות את זה עד 4 חודשים לאחר הטיסה ובלבד שיש עדיין 7 ימי עסקים לפני הטיסה.