2.10.2022

מי חבר ארגון גימלאי עיריית פתח תקווה?

  • עובדי עיריי פתח תקוה שיצאו לגימלאות ומקבלים פנסיה תקציבית בתלוש שכר של העירייה ומשלמים משכרם מס ועד – דמי חברות בארגון.
    שארים – בן הזוג של הגימלאי/ית של העירייה שמקבל פנסיית שאירים בתלוש שכר של העירייה ומשלם מס ועד – דמי חברות בארגון.
  • כיום דמי החברות הם 15 ₪ לחודש.

לידיעתכם:
גימלאים המקבלים פנסיה תקציבית ורוצים להצטרף או לחזור לחברות בארגון יכולים לעשות

זאת באמצעות מכתב פנייה למזכירות הארגון.

  1. יש עובדי עירייה או עובדים בעירייה אשר פרשו לגימלאות ואינם מקבלים פנסיה מהעירייה ולכן אינם חברים בארגון. אנו בוחנים את אפשרות צירופם של עובדים אלה לארגון וכאשר הדבר יתאפשר נודיע על כך.
  2. עובדי עירייה שפרשו לגימלאות וזכאים לחברות בארגון אך בחרו להיות חברים בארגוני גימלאים מוכרים אחרים כמו: הסתדרות המורים, ארגון המורים, ארגון עובדי המדינה ודומיהם אינם יכולים להיות חברים ארגון אלא אם בחרו בו באופן מפורש.