2.10.2022

"שחר און" עמותה לקידום חברתי

החברות בעמותת "שחר און" נעשית אוטומטית לחברי ארגון הגימלאים.

בנוסף, כל גימלאי/ת ושארים החברים בארגון גימלאי העירייה זכאי לחברות במועדון הצרכנות "שלך לגימלאי" ובעמותת "שחר-און".

חברי עמותת "שחר און" זכאים לסבסוד של טיולים, נופשים, אירועים ופעילויות אחרות לפי תנאי זכאות ועל פני שנה קלנדרית אחת.

כיום, לגימלאי/ת 10 זכאויות בשנה להשתתפות בטיולים – ניתן לממש בהשתתפות בן הזוג על חשבון מספר ימי הזכאות.

מימוש זכות דמי הנופש האישי לכל גימלאי/ית: כל גימלאי/ת יכול/ה לממש זכות להשתתפות בנופשים. ההטבה: תשלום לנופש בקיזוז דמי הזכאות מעלות הנופש. כמו כן, גימלאי/ת רשאי/ת לצרף בן/בת זוג במחיר נלווה.

מומלץ לנצל את דמי הזכאות מידי שנה כיוון שבמקרה של אי ניצול רוב דמי הנופש מתבטלים ואינם נצברים.